już
18 lat
na rynku
AKTY PRAWNE
Kasy rejestrujące z pamięcią fiskalną (zwane w skrócie kasami fiskalnymi) są w Polsce narzędziem kontroli podatników przez aparat skarbowy i w związku z tym podlegają dokładnym regulacjom prawnym w określonym w "Ustawie o podatku od towarów i usług" (Dz.U. nr 54 poz. 535 z 2004 r.) i wynikającym z niej rozporządzeniami Ministra Finansów.
W sprawach miar urzędem nadzorującym jest Główny Urząd Miar, za funkcjonowanie Systemu Oceny Zgodności odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki.

W celu ułatwienia dostępu do tych informacji zostały one zebrane w tym oto dziale. Dostępne dokumenty są w formacie pdf, do ich odczytania niezbędna jest przeglądarka plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader acrobat reader).

Dokumenty
 OBOWIĄZUJĄCE:

pobierz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

pobierz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

pobierz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.
 ARCHIWUM:

pobierz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich zastosowania.

pobierz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

pobierz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

pobierz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.
  Prawa autorskie zastrzeżone © 1999-2017  "Filko" s.c. Projekt & wykonanie Ar2r.T